Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 262

Tổng lượt truy cập: 702.362

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân làm đơn đề nghị theo mẫu (TB6) gửi Sở Lao động TB&XH nơi đang cư trú.

Bước 2: Sở Lao động -TB&XH đối chiếu hồ sơ đang lưu tại Sở để ra quyết định trợ cấp thương tật hoặc trợ cấp bệnh binh.

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ, gồm :

- Đơn đề nghị theo mẫu (TB6);

- Hồ sơ bệnh binh và hồ sơ thương binh.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Lao động- TB&XH.

- Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định trợ cấp thương tật hoặc quyết định trợ cấp bệnh binh.

- Phí, lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị theo mẫu (TB6).

- Yêu cầu, điều kiện: Không

- Căn cứ pháp lý:

- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động-TB&XH hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

Tài liệu mẫu đính kèm

  1. Đơn đề nghị (TB6).

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video