Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 202

Tổng lượt truy cập: 702.302

  - Trình tự, thực hiện:

          + Bước 1: Cá nhân lập bản khai kèm bản sao quyết định phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu Anh hùng hoặc bản sao Bằng Anh hùng hoặc đại diện thân nhân hoặc người thờ cúng lập bản khai kèm biên bản ủy quyền gửi Ủy ban nhân dân cấp xã.

          + Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm xác nhận bản khai, gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kèm bản sao quyết định và biên bản ủy quyền.

          + Bước 3: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm lập danh sách gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kèm các giấy tờ.

          + Bước 4: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm ra quyết định trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần.

- Cách thức thực hiện:  Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu chính

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

          - Bản khai cá nhân (Mẫu AH1);

          - Bản sao Quyết định phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu Anh hùng hoặc bản sao Bằng Anh hùng;

          - Biên bản ủy quyền (Mẫu UQ);

          - Trường hợp bản khai cá nhân dùng cho thân nhân hoặc người thờ cúng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân hoặc Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến (Mẫu AH2, kèm theo biên bản UQ).

-Thời hạn giải quyết: 20 Ngày làm việc

 

- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân

- Cơ quan thực hiện TTHC:

          - Ủy ban Nhân dân cấp xã, Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội cấp huyện, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội cấp tỉnh. 

- Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định trợ cấp hàng tháng, Quyết định trợ cấp một lần.

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu AH1;  Mẫu AH2; Mẫu UQ.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:  Không

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh 04/2012/UBTVQH13 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

          - Nghị định 31/2013/NĐ-CP - Hướng dẫn Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

          - Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH - Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân;

Tài liệu mẫu đính kèm

  1. Bản khai cá nhân (Mẫu AH1)
  2. Bản khai (Mẫu AH2).
  3. Biên bản ủy quyền (Mẫu UQ).

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video