Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 274

Tổng lượt truy cập: 702.374

 Tiền lương thực hiện năm 2020 và kế hoạch tiền thưởng Tết Dương lịch, Âm lịch 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 Tháng 12/2020, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh tiến hành khảo sát tình hình trả lương trong năm 2020 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết Âm lịch năm 2021 của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

          Theo kết quả khảo sát từ 136 doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp và hợp tác xã trên địa bàn, tiền lương cao nhất trả cho người lao động trong năm 2020 là 133 triệu đồng/tháng tại một chi nhánh của công ty cổ phần tư nhân đóng trên địa bàn tỉnh; mức tiền lương bình quân trong toàn bộ các doanh nghiệp được khảo sát là 7,36 triệu đồng/người/tháng (cao hơn 560 ngàn đồng so với năm 2019). Không có doanh nghiệp nợ lương của người lao động.

Tập huấn triển khai Bộ luật Lao động năm 2019 tại Công ty Cổ phần Công trình - Môi trường đô thị Quảng Trị

 

Mức thưởng Tết Dương lịch năm 2021 cho người lao động, trong 60 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng, cao nhất là 5 triệu đồng/người tại một công ty có vốn đầu tư nước ngoài (Tết Dương lịch năm 2020 cao nhất là 21,8 triệu đồng, như vậy thưởng Tết Dương lịch năm 2021 giảm mạnh so với năm 2020).

          Mức thưởng Tết Nguyên đán 2021 cho người lao động, trong 50 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng, cao nhất là 94 triệu đồng/người tại một chi nhánh của công ty cổ phần tư nhân đóng trên địa bàn tỉnh, mức thưởng Tết Âm lịch bình quân trong 50 doanh nghiệp là 7,2 triệu đồng/người (cao hơn 600 ngàn đồng so với Tết Nguyên đán 2020).

Theo quy định của Bộ luật Lao động 2012, người sử dụng lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động để quyết định thưởng cho người lao động, nhằm khuyến khích người lao động làm việc, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của công việc. Người sử dụng lao động phải xây dựng quy chế thưởng và lấy ý kiến tổ chức đại diện tập thể người lao động để thực hiện.

Thông qua việc khảo sát tiền lương, tiền thưởng, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã đôn đốc, nhắc nhở các doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp và các hợp tác xã thực hiện đúng các quy định của pháp luật về tiền lương, tiền thưởng, phòng ngừa tranh chấp lao động xảy ra trên địa bàn, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

                                                                Tin của Lê Văn Xá

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video