Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 137

Tổng lượt truy cập: 690.768

Xác định công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xét kết nạp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đoàn và phong trào thanh niên, trong những năm qua, cùng với việc triển khai hiệu quả công tác đoàn, Chi đoàn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo các phân đoàn tập trung làm tốt công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Chi bộ, Đảng ủy Sở xem xét kết nạp.

      Chi đoàn Sở Lao động -Thương binh và Xã hội Quảng Trị đến cuối năm 2020 có 69 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đang tham gia sinh hoạt, trong đó có 16 đảng viên đang sinh hoạt tại Chi đoàn.

      Tất cả ĐVTN của Chi đoàn đã đ­ược đào tạo cơ bản qua trình độ Cao đẳng, Đại học và Thạc sỹ, là lực lượng nòng cốt trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại các phòng, ban, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở. Mỗi ĐVTN đều ý thức được tinh thần, trách nhiệm, tích cực tham gia các hoạt động Đoàn trong mọi lĩnh vực, đồng thời luôn xác định hoàn thành tốt công tác chuyên môn được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

        Công tác giáo dục, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú của Đoàn đã đạt được những kết quả tích cực. Năm 2020, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Ban Giám đốc Sở, sự phối hợp của Công đoàn, các Phòng ban chuyên môn, đơn vị thuộc Sở, BCH Chi đoàn Sở đã luôn chú trọng đến việc giáo dục chính trị tư tưởng cho ĐVTN của Chi đoàn thông qua các hình thức như: tham gia học tập Nghị quyết của Đảng, các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật do cơ quan tổ chức. Qua đó, mỗi ĐVTN đã không ngừng nắm bắt và nâng cao được nhận thức của mình về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, củng cố niềm tin vào đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, tạo được sự thống nhất trong nhận thức và hành động.

        Để tạo môi trường thuận lợi cho các đoàn viên thanh niên phấn đấu, rèn luyện trở thành đảng viên, Chi đoàn đã triển khai thực hiện đồng bộ các hoạt động trên nhiều mặt công tác như tăng cường và đổi mới các hoạt động tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên thông qua việc tổ chức quán triệt các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”; diễn đàn “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”; tổ chức đăng tải ý tưởng, sáng kiến lên ngân hàng ý tưởng sáng tạo tại địa chỉ ytuongsangtao.net và các fanpage của Chi Đoàn với phương châmMỗi thanh niên mỗi ý tưởng, sáng kiến sáng tạo”. 100% ĐVTN đều được quán triệt học tập các nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước theo quy định. Tuyên truyền vận động 100% đoàn viên chi đoàn tham gia cuộc thi “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tham gia làm bài dự thi “Cuộc thi tìm hiểu 75 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam”.  Chi đoàn không ngừng chú trọng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho ĐVTN thông qua các phong trào hoạt động của Đoàn, thực hiện tốt cuộc vận động ”Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam”. Toàn thể ĐVTN của Chi đoàn đã tham gia đầy đủ các đợt sinh hoạt chính trị Chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ tuần đầu tháng do Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Trị tổ chức.

 BCH Chi đoàn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trao quà cho bác sĩ, trẻ em bị bệnh bạch hầu tại xã Linh Trường, huyện Gio Linh

 

Song song với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Chi đoàn đã và đang triển khai sâu rộng nhiều phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. BCH Chi đoàn tiếp tục chỉ đạo các Phân đoàn đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả và đổi mới phong trào“Sáng tạo trẻ” trong đoàn viên, thanh niên Sở. Các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của thanh niên; xây dựng các sáng kiến, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, CNTT vào công tác chuyên môn, nghiệp vụ nhằm mang lại nhiều kết quả thiết thực. Tập trung đảm nhận các công trình phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới, vệ sinh môi trường, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ, thăm hỏi tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt...

Các hoạt động phong trào được tổ chức thiết thực, phù hợp với điều kiện của cơ quan, Chi đoàn đã tạo điều kiện cho ĐVTN phấn đấu, cống hiến và trưởng thành, góp phần thúc đẩy đưa công tác xây dựng và củng cố tổ chức Đoàn, tích cực tham gia xây dựng Đảng, khẳng định được vị trí vai trò của tổ chức Đoàn trong cơ quan, đơn vị. Từ trong những hoạt động, phong trào Đoàn, Chi đoàn đã phát hiện, bồi dưỡng những đồng chí đoàn viên có tinh thần, trách nhiệm, năng lực để giới thiệu, đề nghị các Chi bộ, Đảng ủy xem xét cử đi học lớp cảm tỉnh Đảng, kết nạp Đảng. Trong năm 2020, BCH Chi đoàn đã ra Nghị quyết đề nghị công nhận Đảng viên chính thức cho 02 đồng chí; giới thiệu kết nạp Đảng cho 04 đồng chí, đạt 200% chỉ tiêu năm (Kế hoạch năm 2020, phấn đấu trong năm giáo dục, bồi dưỡng, và làm thủ tục để có ít nhất 02 đoàn viên ưu tú được Đảng bộ xét kết nạp vào Đảng CSVN).

Việc giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp Đảng được tiến hành chặt chẽ, đảm bảo quy trình theo quy định trên cơ sở đánh giá, phân loại đoàn viên. Nhờ đó, chất lượng đoàn viên ưu tú và tỷ lệ đoàn viên ưu tú được xem xét kết nạp Đảng nhiều năm qua luôn đảm bảo, duy trì ổn định.

         Cùng với các tổ chức đoàn thể khác trong cơ quan, BCH Chi đoàn đã tích cực tham gia ý kiến của mình trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; tham gia ý kiến đóng góp trong báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2020-2025, chuẩn bị tham luận về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội với các tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản HCM của Sở. Các đồng chí đảng viên đang sinh hoạt tại Chi đoàn đã và đang thể hiện được vai trò nòng cốt của mình, luôn tiên phong, gương mẫu trong mọi hoạt động Đoàn.

Đoàn viên Chi đoàn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức dọn vệ sinh, thay cát tại phần mộ các Liệt sĩ an nghỉ Nghĩa trang quốc gia Đường 9

 

Công tác giáo dục, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú của Đoàn đã đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Một số ĐVTN dựa vào lý do cá nhân, công việc, chưa thực sự tâm huyết, chưa nhiệt tình tham gia các phong trào Đoàn do Đoàn cấp trên và Chi đoàn  tổ chức; một số ĐVTN khác chưa phát huy được tính tiên phong của người đoàn viên, có tâm lý ỷ lại khi thực hiện các nhiệm vụ chung. Ngoài ra, sự quan tâm vào cuộc của một số cấp ủy Đảng trong việc tạo nguồn phát triển Đảng trong đoàn viên chưa quyết liệt, khó khăn trong hoạt động của chi đoàn cũng làm ảnh hưởng lớn đến việc phát hiện và bồi dưỡng đoàn viên ưu tú…

          Thực trạng đó đã và đang đặt ra cho Chi đoàn nhiều câu hỏi cần được giải quyết. Vấn đề là cần phải tạo ra nhiều hơn nữa điều kiện để đoàn viên được đứng vào hàng ngũ của Đảng, tạo cho họ có được môi trường tốt nhất để rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành. Để làm tốt vấn đề này trong thời gian tới cần tập trung một số giải pháp: 

          Thứ nhất, các cấp ủy, tổ chức đảng cần có sự quan tâm hơn nữa đến công tác bồi dưỡng và phát triển Đảng từ đoàn viên ưu tú. Thực tiễn cho thấy cấp ủy nào, chi bộ nào thực sự quan tâm sâu sát, đề ra chỉ tiêu kế hoạch cụ thể tạo nguồn thì phát triển được nhiều đảng viên từ đoàn viên ưu tú. Đồng thời, BCH Chi đoàn có những giải pháp cụ thể trong công tác bồi dưỡng đoàn viên ưu tú và phát triển Đảng, phân công đoàn viên là đảng viên kèm cặp, giáo dục, giúp đỡ để phát hiện những nhân tố tích cực, thực sự là đoàn viên ưu tú, từ đó giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.

          Thứ hai, Chi đoàn cần tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên, tập trung các nội dung về Đảng. Từ đó giúp đoàn viên thanh niên hiểu rõ hơn về Đảng, củng cố niềm tin của thanh niên với Đảng, để đoàn viên thanh niên nhận thức rõ được đứng vào hàng ngũ của Đảng là để trưởng thành và cống hiến - đó là lý tưởng là mục tiêu cao đẹp của nhiều thế hệ cán bộ, đoàn viên, thanh niên Việt Nam. 

          Thứ ba, xây dựng Chi Đoàn vững mạnh tập trung ở việc xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, nhiệt tình, sáng tạo với phương châm “cán bộ nào phong trào ấy”. Đặc biệt, để tăng cường tính chủ động cũng như nâng cao chất lượng, đảm bảo tính dân chủ, công khai của tổ chức Đoàn trong việc giáo dục bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xét kết nạp. Hàng năm, vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3-2, ngày thành lập Đoàn Thanh niên 26-3…, Chi đoàn trao danh sách đoàn viên ưu tú sang đảng xem xét để đưa vào diện đối tượng kết nạp đảng (xem xét về lịch sử chính trị, sự giác ngộ giai cấp, động cơ, thái độ vào đảng của đoàn viên ưu tú…).Cấp ủy đảng định hướng cho đoàn viên ưu tú rèn luyện, phấn đấu, phân công đảng viên trực tiếp giúp đỡ, giáo dục cảm tình đảng, định kỳ báo cáo những ưu, khuyết điểm của cảm tình đảng trước chi bộ; thường xuyên liên hệ với cấp ủy có thẩm quyền để nắm thông tin có liên quan đến đối tượng đảng; ngay từ khâu đầu, chi bộ phải quan tâm thực hiện kỹ việc đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định để việc xem xét, biểu quyết của chi bộ đạt được sự đồng thuận cao, tránh trường hợp phải xem xét kéo dài.

          Trong nhiệm kỳ hoạt động của cấp ủy đảng, đoàn thể, cần xây dựng chỉ tiêu giới thiệu đoàn viên ưu tú để tạo nguồn kết nạp đảng trong suốt nhiệm kỳ, đề ra phương hướng kết nạp đảng theo từng năm, tránh gò ép, hoặc chạy theo thành tích; hàng năm cần tổ chức tổng kết, sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phát triển đảng trong thanh niên của địa phương, cơ quan, đơn vị.

          Thứ tư, chú trọng xây dựng lực lượng đoàn viên thanh niên nòng cốt, nhiệt tình, xung kích tham gia hoạt động, từ đó tạo sức lan tỏa, tập hợp được nhiều thanh niên đến với tổ chức Đoàn. Không ngừng đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn, đa dạng các phong trào thi đua lao động, sáng tạo để phát triển, bồi dưỡng, tạo nguồn đoàn viên ưu tú, tạo môi trường cho đoàn thanh niên hoạt động, đảm nhận những công việc khó gắn với các hoạt động chính trị Ngành. Thông qua các hoạt động này tạo môi trường để đoàn viên thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành và là cơ sở để tổ chức Đoàn lựa chọn, giới thiệu nguồn đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét, bồi dưỡng và kết nạp. Tăng cường công tác phát triển đảng viên từ đoàn viên ưu tú có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần tăng thêm sinh lực cho Đảng, đảm bảo sự kế thừa và phát triển của Đảng.                                                                                                                                                                                                                                                                   Ái Loan

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video