Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 569

Tổng lượt truy cập: 699.100

1. Báo cáo tình hình thực hiện công tác Quý I, Kế hoạch Quý II năm 2023 (file đính kèm)

2. Báo cáo việc thực hiện Chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh Quý I/2023 (file đính kèm)

3. Kết quả thực hiện Chương trình công tác trọng tâm của Sở Lao động - TB&XH (file đính kèm)

4. Chương trình họp giao ban công tác Lao động, người có công và xã hội Quý I/2023 (file đính kèm)

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video