Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 44

Tổng lượt truy cập: 690.675

Văn bản tinh

Kế hoạch số 4365/KH-UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 47/2020 ngày 09/4/2020 của Chính phủ về việc quản lý, kết nối và chia sẽ dữ liệu số của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng trị

Download
Kế hoạch số 4365/KH-UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 47/2020 ngày 09/4/2020 của Chính phủ về việc quản lý, kết nối và chia sẽ dữ liệu số của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng trị Download

Kế hoạch số 2835/KH-UBND thực hiện Đề án xây dựng và triển khai thực hiện các mục tiêu cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN

Download

Kế hoạch 4325/KH-UBND ngày 31/8/2017 về Hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp, hỗ trợ tạo việc làm và  của hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo QĐ 12/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của TTCP

Download

Kế hoạch 413/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Download

Quyết định 2553/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình Giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2020

Download

Quyết định 2415 quy định về phân cấp quản lý, điều hành thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo

Download

Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2017-2020

Download

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video