Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 5

Hôm nay: 292

Tổng lượt truy cập: 712.657

- Trình tự thực hiện:

          + Bước 1: Người thờ cúng liệt sĩ lập và gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú các giấy tờ sau: Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã; Biên bản ủy quyền.

          + Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm kiểm tra, lập danh sách kèm giấy tờ gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

          + Bước 3: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm tổng hợp, lập danh sách kèm giấy tờ gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

          + Bước 4: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu hồ sơ gốc của liệt sĩ đang quản lý, ra quyết định trợ cấp thờ cúng.

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ bao gồm:

          +  Đơn đề nghị có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã (Mẫu LS7).

          + Biên bản Ủy quyền (Mẫu UQ) ;

          + Bản sao bằng Tổ quốc ghi công.

-Thời hạn giải quyết:  30 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân (thân nhân liệt sĩ)

- Cơ quan thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng LĐ-TB&XH cấp huyện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh.

- Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định trợ cấp thờ cúng liệt sĩ.

Lệ phí: Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị (Mẫu LS7 ), mẫu UQ

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Pháp lệnh 04/2012/UBTVQH13 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

          - Nghị định 31/2013/NĐ-CP - Hướng dẫn Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

          - Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH - Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân;

- Thông tư 16/2014/TT-BLĐTBXH - Hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng;

Tài liệu mẫu đính kèm

  1. Đơn đề nghị
  2. Biên bản ủy quyền

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video