Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 570

Tổng lượt truy cập: 699.101

1. Trình tự thực hiện

- Bước 1: Trong khoảng thời gian 30 ngày trước hoặc sau khi đưa vào sử dụng dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động tổ chức, cá nhân lập và gửi hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh).

- Bước 2: Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm định và ký Giấy xác nhận khai báo. Trường hợp không cấp Giấy xác nhận, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có công văn từ chối và nêu rõ lý do không cấp Giấy xác nhận khai báo.

2. Cách thức thực hiện:

Thực hiện theo một trong các hình thức sau:

Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (22 - Trần Hưng Đạo – thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Phiếu khai báo sử dụng đối tượng kiểm định;

+ Bản sao phô tô Giấy chứng nhận kết quả kiểm định của thiết bị.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

  4. Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc.

             5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

 Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh có sở dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy xác nhận khai báo sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

8. Phí, lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Phiếu khai báo sử dụng đối tượng kiểm định theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/05/2016.

 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật số 84/2015/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 25/06/2015

Thông tư số 16/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành ngày 08/06/2017

Nghị định số 44/2016/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/05/2016

Biểu mẫu 

Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video