Chi tiết - Sở Lao động - Thương Binh và Xã Hội

Thông tin tiện ích
Lịch vạn niên
 

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 215

Tổng lượt truy cập: 702.315

 • Thông báo tuyển dụng viên chức

  " target="" class="name_orther_1" data-toggle="tooltip" href="https://soldtbxh.quangtri.gov.vn/chi-tiet/-/view-article/1/1648111517989/1664586382336"> Tuyên truyền quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào từ năm 1930 đến nay giữa: (01/10/2022)
 • Thông báo tuyển dụng viên chức

  " target="" class="name_orther_1" data-toggle="tooltip" href="https://soldtbxh.quangtri.gov.vn/chi-tiet/-/view-article/1/1648111517989/1664586491766"> Thông báo về việc tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Quảng Trị (01/10/2022)
 • Thông báo tuyển dụng viên chức

  " target="" class="name_orther_1" data-toggle="tooltip" href="https://soldtbxh.quangtri.gov.vn/chi-tiet/-/view-article/1/1648111517989/1657421003970"> Danh sách các CBCCVC tham dự vòng 2 cuộc thi "Tìm hiểu và tuyên truyền chính sách của Ngành Lao động-Thương binh và Xã hội gắn với công tác cải cách hành chính (10/07/2022)
 • Thông báo tuyển dụng viên chức

  " target="" class="name_orther_1" data-toggle="tooltip" href="https://soldtbxh.quangtri.gov.vn/chi-tiet/-/view-article/1/1648111517989/1657420943361"> Thông báo về việc tuyển dụng viên chức tại Ban quản lý Nghĩa trang và Đón tiếp thân nhân liệt sỹ (10/07/2022)
 • Thông báo tuyển dụng viên chức

  " target="" class="name_orther_1" data-toggle="tooltip" href="https://soldtbxh.quangtri.gov.vn/chi-tiet/-/view-article/1/1648111517989/1657420880595"> Thông báo về việc tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp 1 (10/07/2022)
 • Thông báo tuyển dụng viên chức

  " target="" class="name_orther_1" data-toggle="tooltip" href="https://soldtbxh.quangtri.gov.vn/chi-tiet/-/view-article/1/1648111517989/1657420751752"> Tài liệu phục vụ cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu và tuyền truyền chính sách Ngành Lao động-Thương binh và Xã hội gắn với công tác Cải cách hành chính” (10/07/2022)
 • Thông báo tuyển dụng viên chức

  " target="" class="name_orther_1" data-toggle="tooltip" href="https://soldtbxh.quangtri.gov.vn/chi-tiet/-/view-article/1/1648111517989/1657420174126"> Kế hoạch Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Lao động- Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2022-2025 (10/07/2022)
 • Thông báo tuyển dụng viên chức

  " target="" class="name_orther_1" data-toggle="tooltip" href="https://soldtbxh.quangtri.gov.vn/chi-tiet/-/view-article/1/1648111517989/1648525414149"> Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2022 (29/03/2022)
 • Thông báo tuyển dụng viên chức

  " target="" class="name_orther_1" data-toggle="tooltip" href="https://soldtbxh.quangtri.gov.vn/chi-tiet/-/view-article/1/1648111517989/1648525488509"> Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức tại Hội đồng xét tuyển viên chức Ban quản lý nghĩa trang và Đón tiếp thân nhân liệt sĩ (29/03/2022)
 • Thông báo tuyển dụng viên chức

  " target="" class="name_orther_1" data-toggle="tooltip" href="https://soldtbxh.quangtri.gov.vn/chi-tiet/-/view-article/1/1648111517989/1648525576368"> Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức tại Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm bảo trợ xã hội tổng hợp 1 (29/03/2022)
Tiếp nhận ý kiến
Hình ảnh hoạt động
Video